Ավտոճանապարհների վերակառուցում

Ավտոճանապարհների վերակառուցում

«Մ-Գրուպ» ընկերության կողմից իրականացվել են փողոցների նորոգման, վերակառուցման և նոր ավտոճանապարհների կառուցման մեծածավալ աշխատանքներ: Աշխատանքները կատարվել են տվյալ երկրի ավտոմոբիլային ճանապարհների կառուցման բոլոր նորմերին համապատասխան: