Հողային և բետոնային աշխատանքներ

Հողային և բետոնային աշխատանքներ

«Մ-Գրուպ» ընկերության կողմից իրականացվել են մեծ ծավալի հողային և բետոնային աշխատանքներ: 

Կատարված աշխատանքների առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ աշխատանքներն իրականացվել են լեռնային բարդ ռելիեֆային պայմաններում: